VnResource đạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014

2

[Dân trí] Hội trường đêm trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 như vỡ oà trong niềm vui chiến thắng của những nhóm tác giả đoạt giải thưởng danh giá. VnResource là một trong những tác giả đạt được giải thưởng danh giá ấy.

Year End Party 2014

1

Đến hẹn lại lên, chương trình Year End Party 2014 của VnResource mở màn sân khấu với các tiết mục sôi động và ấn tượng. Với tiết mục khui rượu sâm panh, bắn hoa đăng mở màn chương trình, bói tình duyên đầu năm, checken dance, talk show, biểu diễn thời trang,… các tiết mục đặc sắc chỉ có tại sân chơi VnResource.

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp: Quy trình tiền lương

cach_hieu_qua_de_dc_tang_luong

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp: Quy trình tiền lương

Mục tiêu của quy trình

  • Xác định được mức lương phù hợp cho từng nhân viên (hợp pháp, hợp lệ, hợp lý, hợp tình) – Đây cũng là mục tiêu quan trọng nhất của quy trình này.
  • Tiền lương của từng nhân viên được tính toán một cách đầy đủ, chính xác & kịp thời.
    • Nhân sự của công ty luôn được cập nhật một cách đầy đủ, chính xác & kịp thời
    • Sức lao động của từng nhân viên luôn được đánh giá theo quy định về chấm công của công ty.
    • Tiền lương công ty được tính một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời trên cơ sở chấm công.

Trả lương theo phương pháp 3P

money_coin-300x225

Hệ thống tiền lương – tiền thưởng – phúc lợi là một công cụ quan trọng mang tính chiến lược của quản trị nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp Việt nam đã, đang và sẽ phải đương đầu với các tập đoàn, công ty nước ngoài trong cuộc chiến giành nhân viên giỏi. Tại sao các tập đoàn, công ty nước ngoài luôn thu hút và duy trì được một đội ngũ nhân viên giỏi. Câu trả lời sẽ là rất nhiều lý do nhưng không thể không nhắc đến tính công bằng bên trong, cũng như bên ngoài của hệ thống tiền lương.

Kỹ năng lập kế hoạch công việc

Vi-sao-can-phai-lap-ke-hoach-kinh-doanh
Kỹ năng lập kế hoạch công việc hay hoạch định công việc là kỹ năng ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Tài liệu lập kế hoạch công việc của các nhà quản lý cấp trung và cấp cao. Rất cần thiết trong việc định hướng công việc và kinh doanh của công ty.

Cách làm tờ khai tham gia BHXH – BHYT – BHTN: Mẫu số: TK1-TS

1

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số: TK1-TS mới nhất hiện nay là được   Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam.

Nghị Định 45/2013/NĐ-CP Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

tired man sleeping on a notebook keyboard at night in the office

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Bộ luật lao động.