Giải Thưởng

“Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2014”

VnResource giành giải thưởng cho “ sản phẩm phần mềm thành công” ở cuộc thi Nhân Tài Đất Việt 2014

VTV2 - 7 Ngày Công Nghệ - Phóng sự về phần mềm quản lý nhân sự VnResource HRM Pro

“Giải thưởng Trí Tuệ Việt Nam 2005”

VnResource giành giải thưởng “sản phẩm phần mềm” ở cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam 2005

 

 

Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!

 • Tổng đài: (84 28) 730 000 44
 •  
 • Tư Vấn GP PM (HCM)
 • Hotline: 0914 805 088
 • Tư Vấn GP PM Nhân Sự (HN)
 • Hotline: 0979 007 069
 • Tư Vấn GP PM (Đà Nẵng)
 • Hotline: 0949 20 99 00
 •  
 • Phản Hồi Về Chất Lượng
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hotline : 0944 617 589