Điện Tử Việt Hoa - Murata triển khai Phần mềm Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro

Đầu tháng 7 vừa qua đã diễn ra buổi Lễ khởi động dự án Triển khai Phần mềm Quản lý Nhân sự HRM Pro giữa Công ty TNHH Tài Nguyên Tri thức Việt Năng (VnResource) và Công Ty Tnhh Điện Tử Việt Hoa (Murata).

Công Ty Tnhh Điện Tử Việt Hoa là công ty sản xuất linh kiện điện tử nằm tại Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng.