Tổ hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) chuyển đổi số toàn diện Công tác Quản trị Nhân Sự bằng Giải pháp VnResource HRM Pro version 9.0

Tổ hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) chuyển đổi số toàn diện Công tác Quản trị Nhân Sự với dự án nâng cấp và triển khai hầu hết các phân hệ của Giải pháp VnResource HRM Pro version 9.0

Read more...

Tổ Hợp Hóa Dầu Long Sơn (LSP) Chuyển Đổi Số Công Tác Quản Trị Nhân Sự Với Giải Pháp VnResource HRM Pro Tích Hợp SAP SFs.

Ngày 19/07/2021 đã diễn ra buổi Lễ khởi động dự án triển khai phần mềm Quản trị nhân sự HRM Pro, đánh dấu sự hợp tác giữa công ty LSP và VnResource.

Read more...

TSAV Thực Hiện Chuyển Đổi Số Thời Covid-19 với Giải Pháp Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự VnResource HRM Pro

Ngày 13/07/2021 đã diễn ra buổi Lễ khởi động dự án triển khai Giải Pháp Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự VnResource HRM Pro giữa tập đoàn TSAV và VnResource.

 

Read more...

Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Go Live phần mềm quản trị nhân sự VnResource HRM Pro

Sau một năm kể từ ngày triển khai Phần mềm Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro­. VnResource cùng Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu chính thức tổ chức buổi Lễ Go Live cho Phần mềm Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro vào ngày 24/04/2021 vừa đây.

Read more...

IRC Tire nghiệm thu Phần mềm Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro

Ngày 24/4/2021, buổi Lễ Nghiệm thu Dự án Phần mềm Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro tại Công ty TNHH Cao Su INOUE (IRC Tire) đã được tổ chức cùng với sự có mặt đầy đủ thành viên ban dự án hai bên.

Read more...

Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!

 • Tổng đài: (84 28) 730 000 44
 •  
 • Tư Vấn GP PM (HCM)
 • Hotline: 0914 805 088
 • Tư Vấn GP PM Nhân Sự (HN)
 • Hotline: 0979 007 069
 • Tư Vấn GP PM (Đà Nẵng)
 • Hotline: 0949 20 99 00
 •  
 • Phản Hồi Về Chất Lượng
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hotline : 0944 617 589