Overview

For more than a decade, VnResource has built and developed HRM Software Solution – HRM Pro with the ambition not only to meet the common tasks in human resource management such as attendance, payroll, employee information management,… but also a tool to build a system of titles, training standards, assessment standards, resource analysis & planning, personnel cost management, talent compensation policy,… for a business that has a large and multilevel workforce, which requires extremely complex operations with specific characteristics of each industry and meet the requirements of HR policy change from Vietnamese State law.

HRM Pro provides effective tools for personnel forecast in the future to help businesses have more space and time for training, planning and stabilizing adjacent staff. VnResource’s solution helps build flexible performance standards for employees. The solution integrates well with Accounting & Finance systems, ERP (SAP, Oracle, Microsoft …) to analyze cost code, data… In addition, the system ensures security and data integrity

VnResource is not only a product vendor but also a consultant for organizations and businesses to perfect the operations, processes and policies in the most professional and effective way.

Major Functions

Recruitment

The module helps businesses save more than 50% of the working hours in Recruitment, automate the entire process from setting up Recruitment plan & requirement to manage the interview process, send email automatically to interview, candidates who have passed or failed. Additionally, it has the job reminder utility and blacklist control to avoid hiring inappropriate candidate and integrate an online recruitment page with a closed process that automatically obtains candidate profiles.

Employee Information - Organization Chart

The function manages all employee information, working history before, during, after working process at the enterprise. Set up organization structure, automatically create a chart of personnel and department organization that bases on the change and promotion of employee. The utility automatically reminds jobs related to HR: Labor contract & Work permit & VISA & Expiry probation, salary increase period, birthday, maternity leave,… Analyze and statistic information to help the Board of Directors have a basis for making decisions quickly, efficiently and accurately.

Attendance

The function supports automatically downloading “in – out” data from the timekeeper source, GPS by smartphone,… controls leaves, overtime with the actual time that saves from 5% to 10% of unreasonable expenses from overtime and working hours. Moreover, it helps save 50% of time for managing attendance of related departments, providing reports of analyzing working hours, overtime, permission, waiting time .. for each department or all staff and limit almost paperwork or manual work.

Payroll - Allowances

Predict salary budget, compute automatically salary based on time wages, business wages, contractual wages, product wages, wages for foreigners… Back-pay is based on salary changes, compute automatically Personal income tax (PIT) and export statutory reports with a closed process without manual work in order to save more than 50% of the working hours. The system provides utilities to compare monthly salary / period to the smallest details, and encrypts data to avoid unauthorized access against everybody even if IT staff

Training Management

The tool analyzes training needs in accordance with the right training course and the right people, sets up training plan & requirements, manages the classes, costs, results and commitments after training. Set up question bank and test online. Ensure effective and professional training management.

Assessment Management - KPIs/BSC

Automatic process of performance management in working process, the system establishes a set of online evaluation criteria in many forms such as: multi-level evaluation, KPIs evaluation, 360* assessment, income computation based on assessment results… Remind automatically the entire evaluation work to help each employee and manager save more than 8 hours in the evaluation period and HR user save more than 16 hours / month.

Portal – Self service

Portal system for employees and leaders: Portal (Self-service) is compatible with Web-base and Mobile-App platforms (IOS & Android).  The function supports viewing personal information, dependents; checking annual leave, diary of leave / overtime / business, viewing monthly payslip… Register / approve days off / overtime / business, check in/out by GPS, connect all employees through news item, document library, and give points for periodic statistics in the organization’s welfare.

BI - Business Intelligent

In addition to standard reports that system provides, the tool allows to setup dynamic reports according to any criteria related to data in the system.

Lợi ích của HRM VnResource

Giải pháp đặc thù

Phiên bản dành cho lĩnh vực Dệt - May mặc

Thông thường với số lượng lớn nhân viên, nhiều nhà máy cộng thêm việc phân chia ca kíp phức tạp, các công ty thuộc lĩnh vực Dệt – May mặc phải xử lý nhiều trường hợp đi trễ, về sớm, đi sai ca, tính ca đêm thay vì tăng ca (hoặc ngược lại)… Điều này thấy rõ nhất khi doanh nghiệp bước vào mùa cao điểm, nhân viên phải tăng ca liên tục để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường. Hiểu được những khó khăn của khách hàng, giải pháp VnResource HRM Pro cung cấp phiên bản dành cho lĩnh vực Dệt – May mặc hỗ trợ:

 • Quản lý chặt chẽ ca làm việc của công nhân tại các xưởng, nhà máy
 • Tính lương sản phẩm nhóm, lương sản phẩm cá nhân cho từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất
 • Audit Version

Với kinh nghiệm triển khai cho Fashion Garment Limited 2, Alliance One, Paiho, SAITEX, Wacoal… HRM Pro đã giúp doanh nghiệp giảm tải tối đa thời gian và khối lượng công việc của bộ phận Nhân sự cũng như các Nhà quản trị trong công ty.

Phiên bản dành cho lĩnh vực Sản xuất

Ngoài việc phải quản lý số lượng lớn nhân viên làm việc tại nhiều xưởng khác nhau, các công ty thuộc lĩnh vực Sản xuất mất khá nhiều thời gian từ công tác quản lý ca làm việc đến tính lương cho công nhân, xử lý nhiều công thức lương phức tạp… VnResource nhận thấy đó là điểm chung mà công ty Sản xuất gặp phải khi triển khai cho Honda, Thaco Trường Hải, Vinasoy, ZF Automation Vietnam, Thiên Long, Nhựa Bình Minh… Đối với phiên bản dành cho lĩnh vực Sản xuất, giải pháp VnResource HRM Pro hỗ trợ doanh nghiệp:

 • Quản lý chặt chẽ ca làm việc của công nhân tại các xưởng, nhà máy
 • Tính lương Sản xuất: Lương sản phấm cá nhân, Lương sản phẩm nhóm
 • Quản lý nhà ăn (Canteen): Kiểm soát số lượng ăn thực tế; Hỗ trợ đăng ký loại phần ăn
 • Quản lý thông tin cấp phát đồng phục của nhân viên, quản lý tồn kho đồng phục
 • Quản lý y tế – Quản lý thuốc

Phiên bản dành cho lĩnh vực Food&Bavarage

Với đặc điểm có nhiều cửa hàng rải rác trên toàn quốc, các công ty F&B cần quản lý công ca và thái độ làm việc của nhân viên một cách chính xác nhất. Vì số lượng lớn nhân viên phẩn bổ khắp nơi cùng với việc thay đổi nhân viên liên tục nên công tác tuyển dụng & đào tạo tốn nhiều thời gian. Khi lựa chọn giải pháp VnResource HRM Pro – phiên bản dành cho lĩnh vực Food&Bavarage, các khách hàng như Phổ Đình Uraetei, IPP Group (Burger King, Domino Pizza),… được hỗ trợ hiệu quả về:

 • Quản lý chặt chẽ ca làm việc của nhân viên tại tất cả các cửa hàng
 • Tuyển dụng onilne: lưu trữ, tìm kiếm thông tin ứng viên; quản lý phỏng vấn, kế hoạch & yêu cầu tuyển dụng, ứng tuyển trực tuyến, ngân hàng câu hỏi, kiểm tra trực tuyến, đào tạo trước khi tuyển dụng
 • Đào tạo: kế hoạch & yêu cầu đào tạo, quản lý lớp học, ngân hàng câu hỏi, kiểm tra trực tuyến, đánh giá kết quả nhân viên sau đào tạo, đánh giá giảng viên…
 • Đánh giá nhân viên theo nhiều cách: đánh giá nhanh, đánh giá theo cấp bậc, đánh giá 360…
 • Portal (Seft-service): Xem phiếu lương, đăng ký/phê duyệt ngày nghỉ / tăng ca…

Phiên bản dành cho lĩnh vực Bán lẻ - Retails

Với nhiều cửa hàng, chi nhánh trên toàn quốc, các công ty thuộc lĩnh vực Bán lẻ – Retail cần đảm bảo nhân viên làm việc đầy đủ và chính xác theo ca đã đăng ký trước đó, đặc biệt là bộ phận kinh doanh – đội ngũ đi thị trường nhiều. Thêm vào đó, số lượng lớn nhân viên phân bổ tại nhiều nơi và việc thay đổi nhân sự diễn ra thường xuyên nên công tác tuyển dụng cũng như đào tạo nhân viên tốn rất nhiều thời gian.

Hiểu được những đặc thù này và hỗ trợ tối đa công việc cho khách hàng, VnResource đã được IPP Group (ACFC), Marico – Xmen,… lựa chọn phiên bản dành cho lĩnh vực Bán lẻ – Retail:

 • Quản lý chặt chẽ ca làm việc của nhân viên tại tất cả các cửa hàng
 • Tuyển dụng onilne: lưu trữ, tìm kiếm thông tin ứng viên; quản lý phỏng vấn, kế hoạch & yêu cầu tuyển dụng, ứng tuyển trực tuyến, ngân hàng câu hỏi, kiểm tra trực tuyến, đào tạo trước khi tuyển dụng
 • Đào tạo: kế hoạch & yêu cầu đào tạo, quản lý lớp học, ngân hàng câu hỏi, kiểm tra trực tuyến, đánh giá kết quả nhân viên sau đào tạo, đánh giá giảng viên…
 • Đánh giá nhân viên theo nhiều cách: đánh giá nhanh, đánh giá theo cấp bậc, đánh giá 360…
 • Portal (Seft-service): Xem phiếu lương, đăng ký/phê duyệt ngày nghỉ / tăng ca…
 • GPS (Check in/Check out): đối với nhân viên đi thị trường nhiều

Phiên bản dành cho lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng

Các vấn đề liên quan đến an ninh bảo mật luôn là mối quan tâm hàng đầu của các công ty thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Sau một thời gian đánh giá về tính bảo mật, An Bình Bank, Việt Capital Securities, Tài chính JACCS, ViettinBank Insuurance… đã tin tưởng lựa chọn VnResource HRM Pro và được hỗ trợ hiệu quả:

 • Hệ thống vận hành trong mạng lưới nội bộ của công ty, đảm bảo tối đa các vấn đề liên quan đến an ninh bảo mật
 • Mọi thông tin nhạy cảm đều được mã hóa ngay trên server, tránh rủi ro IT hoặc hacker đánh cắp thông tin mật khi tấn công vào hệ thống

Các giai đoạn phát triển

Contact us

Send the contact