VnResource Co., Ltd

 

VnResource là một công ty trẻ, năng động. VnResource luôn coi trọng tính chuyên nghiệp trong từng sản phẩm, dịch vụ, cách quản lý cho đến phong cách làm việc của nhân viên. Chúng tôi nhận thức rằng sự thành công của chúng tôi bắt nguồn từ sự thành công của khách hàng.

VnResource hoạt động tập trung vào phân khúc thị trường "high-class" với yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, tính chuyên nghiệp trong chất lượng dịch vụ và sự tận tâm chăm sóc khách hàng

Qua thời gian trải nghiệm, bằng sự tín nhiệm của khách hàng lớn trong và ngoài nước, VnResource có thể tự tin về chiến lược này, và mong muốn mang đến cho thị trường các sản phẩm phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (Application Development & ICT Service) có chất lượng cao với chi phí cạnh tranh, đáp ứng thị trường trong nước và quốc tế

Quy trình phát triển phầm mềm

Chúng tôi nhận thức rằng chất lượng phần mềm không chỉ được đánh giá bằng chất lượng sản phẩm triển khai cho khách hàng mà còn phụ thuộc vào quy trình phát triển sản phẩm. Do vậy, Dựa trên quy trình phát triển phầm mền chuẩn "Rational Unified Process™ - RUP", chúng tôi đã xây dựng một quy trình phát triển sản phẩm cụ thể riêng phù hợp với công ty nhằm quản lý chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất.

 • Software Development Process
 • Estimation Workflow
 • Change Management Workflow
 • Configuration Management Workflow
 • Requirement Workflow
 • Analysis and Design Process
 • Implementation Process
 • Build Process
 • Deployment Process
 • Quality Assurance Process

Kỹ thuật và công nghệ

Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi không ngừng nghiên cứu những công nghệ mới nhất nhằm phát triển và triển khai các giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng. Các kỹ thuật và công nghệ hiện tại của chúng tôi bao gồm:

 • Operating Systems: Microsoft Windows, DOS and Linux...
 • Languages: C, C++, Visual Basic, ASP, C#, Java, and PHP...
 • Graphics Tools: Abobe Photoshop, Corel Draw...
 • RDBMS: Oracle, DB2, MS-SQL, and MySQL...
 • Technologies: dot NET, MFC, COM, J2EE, J2ME, UML, TCP/IP protocols...
 • Others: GIS, Mobile Device, VoIP...

Web-based Collaboration

 • High Speed Internet Connection: ADSL
 • Web Conferencing to Support Presentation, Demonstration and Meeting
 • Capacity to establish Virtual Private Network to Customer Sites
 • NetMeeting, Instant Messenger, IP Phone, WebMeeting for Collaborations
 • FTP Servers for Large Files Transfer

Internal Information Support System

 • Online Publish Processes, Procedure and Quality Documents
 • Automated Business Web-based e-Forms
 • Online Project Repository
 • Online Bug-Tracker