Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp: Quy trình tiền lương

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp: Quy trình tiền lương Mục tiêu…

Trả lương theo phương pháp 3P

Hệ thống tiền lương – tiền thưởng – phúc lợi là một công cụ quan trọng…

Kỹ năng lập kế hoạch công việc

Kỹ năng lập kế hoạch công việc hay hoạch định công việc là kỹ năng ấn…

Đào tạo nhân lực bằng cách … kể chuyện

Vấn đề đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ kiến thức cho đội ngũ nhân…

Chữa bệnh lưỡng lự

Một trong những vấn đề thường gặp là nhân viên tỏ ra lưỡng lự khi bắt…

Những yếu tố cần lưu ý về thẻ điểm cân bằng và các chỉ số đo lường hiệu suất

Yếu tố then chốt để thực hiện thành công Thẻ điểm cân bằng là phải được thiết kế…

Đầu tư tại Việt Nam: Giải pháp cho bài toán năng suất lao động

Trong năm 2014 – 2015, chính phủ Việt Nam có nhiều cải cách về hành lang…

Giữ nhân viên lâu dài bằng 5R

Để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp trong…

Bí quyết quản lý hiệu quả nguồn nhân lực

Trao quyền thực sự cho người dưới quyền. Là lãnh đạo, chắc chắn phải có tầm…

5 mô hình quản trị nhân lực hiện đại

5 mô hình giúp nhà quản trị nhân lực tăng năng suất làm việc, quản lý…

Giao quyền: Phương thức quản lý nhân viên hiệu quả

Nếu bạn hỏi nhân viên liệu họ có muốn được “giao quyền”, hầu hết sẽ trả…

Xây dựng mô hình quản lý chiến lược nguồn nhân lực

Cho đến nay đã có rất nhiều định nghĩa về quản lý chiến lược nguồn nhân…

Một số mô hình quản lý nhân sự phổ biến

Tất cả những người làm công tác quản lý đều có mối quan tâm đặc biệt…