Bài học về phát triển nhân lực ở các nước trên thế giới

Trong xã hội hiện đại, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất đối với sự phát triển của bất kì từ tổ chức cho đến quốc gia, dân tộc nào, bởi phải có những con người đủ khả năng, trình độ mới khai thác tốt các nguồn lực khác.

Trong xã hội hiện đại, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất đối với sự phát triển của bất kì từ tổ chức cho đến quốc gia, dân tộc nào, bởi phải có những con người đủ khả năng, trình độ mới khai thác tốt các nguồn lực khác. Chính vì thế, nhiều nước trên thế giới đã có những chính sách phát triển nguồn nhân lực trong nước và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ các nước khác.

Công việc của chuyên viên tuyển dụng và sơ đồ quy trình tuyển dụng chuẩn

Ở bất kỳ lĩnh vực nào, nhân sự vẫn là một phần không thể thiếu, do đó, tuyển dụng nhân sự là công việc hầu hết mọi tổ chức đều cần đến. Để quá trình tuyển dụng được diễn ra một cách hiệu quả, vai trò của một chuyên viên tuyển dụng rất quan trọng. Vậy, công việc của một chuyên viên tuyển dụng là gì và quy trình tuyển dụng hiệu quả là như thế nào?

Nhận biết vai trò của văn hóa công sở để phát triển doanh nghiệp

văn hóa công sở có thể hiểu là tổng hợp các giá trị hữu hình và vô hình, bao gồm trình độ nhận thức, phương pháp tổ chức, quản lý, môi trường cảnh quan, phương tiện làm việc,

Có rất nhiều quan niệm khác nhau về văn hóa công sở. Nhìn chung, khi đề cập đến văn hóa công sở, chúng ta thường nhìn nhận từ các góc độ như trình độ, phương pháp quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức; phong cách giao tiếp, ứng xử của lãnh đạo, nhân viên, môi trường làm việc. Như vậy, văn hóa công sở có thể hiểu là tổng hợp các giá trị hữu hình và vô hình, bao gồm trình độ nhận thức, phương pháp tổ chức, quản lý, môi trường cảnh quan, phương tiện làm việc, đạo đức nghề nghiệp và phong cách giao tiếp ứng xử của nhân viên, quản lý, nhằm xây dựng một công sở văn minh, lịch sự, hoạt động đúng pháp luật và hiệu quả cao.

Phát triển bền vững nhờ chú trọng yếu tố con người trong quản lý

Yếu tố quyết định sự phát triển thịnh vượng và bền vững của doanh nghiệp chính là con người.

Khái quát về Human Resource Management – Quản trị Nguồn Nhân lực

quan-tri-nguon-nhan-su-human-resource-management

Các nhà quản lý đều nhận thức được rằng Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management – HRM) là một chức năng chiến lược, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng chi phối sự thành công của công ty. Qua bài viết sau đây, VnResource hy vọng sẽ cung cấp cho người đọc góc nhìn tổng quan nhất về công tác quản trị nguồn nhân lực, qua đó có thể đưa ra góc nhìn chuẩn xác và những chiến lược nhân sự tối ưu cho công ty, góp phần quản lý tốt nguồn lực quý giá để phát triển thế mạnh cạnh tranh, đưa tổ chức ngày càng phát triển vững mạnh.

Các khoản thu nhập không phải đóng BHXH bắt buộc năm 2019

muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-nam-2018-cap-nhat-moi-nhat-4

Năm 2019 sắp tới gần, đây cũng là thời điểm người lao động quan tâm về những chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trong năm tới. Một trong những băn khoăn của nhiều người lao động là các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc.

Năm 2019, các khoản thai sản cho lao động nữ sẽ thay đổi thế nào?

Một trong những mối quan tâm đặc biệt của lao động nữ sẽ sinh con trong năm 2019 là mức tiền thai sản năm tới sẽ thay đổi thế nào? Thực tế, nếu mức lương cơ sở được điều chỉnh như dự kiến, tiền thai sản năm 2019 cũng sẽ tăng ít nhiều.