Quy định về làm thêm giờ mới nhất theo Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20.11.2019 và có hiệu lực…

Ý nghĩa và quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Việc quy định vấn đề an toàn lao động và vệ sinh lao động thành một…

Từ ngày 01/7/2018, sẽ có 5 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng…

04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

VnResource xin giới thiệu toàn bộ chính sách mới về lao động, tiền lương bắt đầu có…

Bộ luật Lao động 2017: Bỏ quy định “hành kinh được nghỉ 30 phút”

Theo Bộ luật Lao động 2012 thì lao động nữ trong thời gian hành kinh được…