Từ 01/7/2020: Cán bộ, công viên chức ĐBKK được trợ cấp lần đầu 16 triệu đồng

Từ ngày 01/7/2020, số tiền trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ có sự thay đổi.

Cụ thể, từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng nên tiền trợ cấp lần đầu (bằng 10 tháng lương cơ sở) khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp.

  • Từ nay đến ngày 30/06/2020: 14.900.900 đồng.
  • Từ 01/07/2020: 16.000.000 đồng.

Các đối tượng được nhận trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSN của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến cấp xã;

– Người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ NSNN thuộc QĐND Việt Nam;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ NSNN thuộc CAND;

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP và Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 2, Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Nguồn: Thuvienphapluat

Read previous post:
7 bài học đúc kết từ Virus Corona dưới góc nhìn của nhà Kinh Doanh

Virus Corona tấn công hàng chục ngàn người, gây ra cái chết của hàng trăm người và con số này...