Trang chủ BÁO GIÁ PHẦN MỀM EBM PRO

BÁO GIÁ PHẦN MỀM EBM PRO

 • Hai triệu
 • 1.511.900/tháng

  10 user

 • 20 GB HDD ~ 1.000 HV
 • Quản lý marketing và dữ liệu học viên tiềm năng
 • Quản lý học viên
 • Quản lý lớp học
 • Quản lý giáo viên
 • Hệ thống nhắc nhở
 • 10 Báo cáo chuẩn
 • Báo giá
 • Ba triệu
 • 1.977.100/tháng

  10 – 15 user

 • 30 GB HDD ~ 1.500 HV
 • Quản lý marketing và dữ liệu học viên tiềm năng
 • Quản lý học viên
 • Quản lý lớp học
 • Quản lý giáo viên
 • Hệ thống nhắc nhở
 • 10 Báo cáo chuẩn
 • Báo giá
 • Bốn triệu
 • 2.674.900/tháng

  15 – 20 user

 • 40 GB HDD ~ 2.000 HV
 • Quản lý marketing và dữ liệu học viên tiềm năng
 • Quản lý học viên
 • Quản lý lớp học
 • Quản lý giáo viên
 • Hệ thống nhắc nhở
 • 10 Báo cáo chuẩn
 • Báo giá
 • Năm triệu
 • 3.140.100/tháng

  20 – 25 user

 • 50 GB HDD ~ 2.500 HV
 • Quản lý marketing và dữ liệu học viên tiềm năng
 • Quản lý học viên
 • Quản lý lớp học
 • Quản lý giáo viên
 • Hệ thống nhắc nhở
 • 10 Báo cáo chuẩn
 • Báo giá

TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

 • Cổng Portal giáo viên
 • Xem lịch dạy theo tháng
 • Xem thông tin bảng công
 • Xem thông tin lớp đang dạy
 • Điểm danh lớp học
 • Đăng ký lịch dạy
 • Phản hồi giáo viên
 • Đánh giá giáo viên
 • Khảo sát thông tin giáo viên
 • Xem demo
 • Quản lý du học
 • Quản lý danh sách nước liên kết
 • Quản lý danh sách trường học liên kết
 • Quản lý danh sách các chương trình học của trường
 • Quản lý danh sách học viên du học
 • Quản lý hồ sơ, thông tin hợp đồng du học
 • Xem demo
 • Module ActiveLearning
 • Quản lý mô hình 1 học viên 1 lớp
 • Điểm danh học viên
 • Quản lý danh sách học viên theo chương trình
 • Quản lý bảo lưu theo học viên
 • Quản lý cam kết đầu ra cho học viên
 • Thu tiền theo học phí ActiveLearning
 • Xem demo
 • Quản lý giao việc
 • Thiết lập danh sách công việc
 • Phân công công việc cho nhân viên
 • Quản lý tiến trình làm việc và kế hoạch
 • Thống kê danh sách người dùng
 • Xem demo
 • Module học trực tuyến
 • Quản lý thông tin khóa học từ EBM
 • Tích hợp thông tin lớp học, giáo viên, học viên
 • Quản lý soạn nội dung bài giảng online
 • Test online, kiểm tra online, nộp bài tập online
 • Xem demo
 • Module CRM
 • Quản lý chạy chiến dịch Marketing
 • Email, SMS Marketing Automatic
 • Tích hợp Facebook, Zalo AO,mạng xã hội
 • Quản lý và thiết lập KPI cho nhân viên tư vấn
 • Thống kê, phân tích dữ liệu khách hàng mới phân chia data cho tư vấn viên
 • Xem demo
 • Kho thiết bị
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý kho thiết bị
 • Quản lý số dư trong kho thiết bị
 • Quản lý danh sách kho đã phát
 • Quản lý việc cấp phát, bán, đổi trả
 • Báo cáo xuất, nhập, tồn kho
 • Xem demo
 • Tích hợp data trên website
 • Lấy thông tin trên website
 • Xây dựng API tích hợp về EBM
 • Phân chia data theo chi nhánh
 • Phân chia data lấy về cho tư vấn viên
 • Xem demo
 • Tích hợp hệ thống tổng đài
 • Tích hợp hệ thống call center của BÊN A
 • Thực hiện cuộc gọi ngay trên EBM
 • Tự động tìm kiếm thông tin KH của số điện thoại gọi vào
 • Ghi nhận nội dung chăm sóc nhanh chóng và xem BC giao dịch trên EBM
 • Ghi nhận data khách hàng từ nguồn Tổng đài lên hệ thống
 • Quản lý danh sách các cuộc gọi và chi tiết giao dịch các cuộc gọi trên EBM
 • Xem demo
 • Tích hợp SMS
 • Chức năng gửi tin nhắn
 • Thay đổi lịch học
 • Thay đổi phòng học
 • Thông qua SMS Provider
 • Xem demo
 • Hệ thống đánh giá, khảo sát
 • Xem demo

Accordion Example

Note: The data-parent attribute makes sure that all collapsible elements under the specified parent will be closed when one of the collapsible item is shown.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Gửi liên hệ
0914004800