Giới thiệu chung

VnResource EMS PRO là giải pháp đào tạo online hiệu quả dành cho nhà trường, doanh nghiệp. Hệ thống quản lý học tập và đánh giá trực tuyến. Dùng phần mềm học tập trực tuyến có thể học mọi lúc mọi nơi.

Tính năng chính

Học tập trực tuyến

 • Đăng ký tham gia khóa học
 • Tham gia khóa học
  • Xem / Tải xuống các tài liệu học tập dưới dạng file PDF, Word, Video, SCORM,…
  • Làm bài tập về nhà
  • Đánh giá khóa học
  • Xem kết quả học tập
  • Tra cứu tài liệu trên thư viện
 • Tương tác
  • Tham gia diễn đàn khóa học
  • Chat tương tác
  • Làm việc nhóm qua lớp học trực tuyến

Thi - kiểm tra trực tuyến

Thí sinh thi trực tuyến với các câu hỏi và thời gian được setup sẵn. Hệ thống sẽ tự động chấm điểm đối với các câu hỏi trắc nghiệm. Đối với câu hỏi tự luận, hệ thống sẽ có một chức năng cho phép giáo viên chấm điểm các bài tự luận đó.

Quản lý hồ sơ cá nhân

 • Xem hồ sơ cá nhân, upload ảnh đại diện
 • Tạo block cá nhân, quản lý các bài post, bình luận trên diễn đàn
 • Setup lộ trình cá nhân

Quản lý khóa học

 • Cấu hình khóa học: Tên khóa học, thời gian bắt đầu/kết thúc, hình thức ghi danh, điều kiện hoàn thành,…
 • Xây dựng nội dung khóa học: Thiết lập và quản lý các mô-đun bao gồm: Tài nguyên, Bài tập, Đề thi, Diễn đàn, Khảo sát, Lớp học trực tuyến, Gói SCORM, Điểm danh,…

Quản lý chương trình đào tạo

 • Quản lý danh mục chương trình
 • Thêm mới / Sửa / Xóa chương trình đào tạo
 • Báo cáo chương trình đào tạo, báo cáo khóa học

Quản lý học viên

 • Quản lý học viên
  • Phê duyệt yêu cầu ghi danh khóa học
  • Thêm học viên vào khóa
  • Tạo nhóm học viên
  • Theo dõi kết quả học tập của học viên
 • Quản lý điểm
  • Xem báo cáo điểm của học viên
  • Chấm điểm bài thi, bài tập về nhà
  • Thiết lập thang điểm

Quản trị hệ thống

 • Thiết lập giao diện cho hệ thống
 • Thiết lập trang chủ: Quản lý thông tin trên trang chủ (thiết lập, sao lưu, phục hồi…)
 • Xác lập các chế độ bảo mật và chính sách của hệ thống
 • Thiết lập ngôn ngữ cho hệ thống

 

Quản lý người dùng

 • Tài khoản
  • Thêm mới / Sửa / Xóa / Tìm kiếm người dùng
  • Gán vai trò người dùng
 • Phân quyền
  • Phân quyền cho các thành viên
  • Cho phép chứng thực những thành viên tham gia hệ thống
 • Quản lý dữ liệu người dùng
  • Quản lý cây cơ cấu tổ chức
  • Quản lý danh mục phòng ban
  • Quản lý danh mục chức danh
  • Quản lý danh mục cấp bậc

Lợi ích của LMS VnResource

Các giai đoạn phát triển

Contact us

Send the contact
0914.004.800