TÍNH NĂNG CHÍNH VNRESOURCE EBM PRO

CHI TIẾT TÍNH NĂNG VNRESOURCE EBM PRO

CRM

Tích hợp Fanpages, social networks, tìm kiếm đối tượng tiềm năng
Quản lý thông tin khách hàng/ học viên tiềm năng
Tham số hóa, phân bổ và kiểm soát thực hiện KPIs doanh thu đào tạo
Lập kế hoạch chăm sóc các đối tượng tiềm năng/ khách hàng/ học viên
SMS Marketing/ Email Marketing
Hoạch định, kiểm soát các chiến dịch, ngân sách thực thi Marketing
Tham số hóa, theo dõi hành vi của khách hàng/ học viên tiềm năng
Quản lý giao nhận và theo dõi timesheet công việc
Phân tích hiệu quả chiến lược Marketing, Doanh số tư vấn học viên
Xây dựng các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, tích lũy điểm
Báo cáo phân tích hiệu quả làm việc của Tư vấn viên (Dashboard)
Báo cáo và phân tích AI hành vi của khách hàng/ học viên
Báo cáo doanh thu, quản lý học bổng, cấp phát Voucher…

QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Quản lý thông tin, trạng thái quá trình tham gia của học viên
Theo dõi lịch sử các lần giao dịch của học viên với trung tâm
Thống kê và Phân tích kết quả kiểm tra đầu vào học viên
Sắp xếp thời khóa biểu, lớp học trên kết quả kiểm tra
Theo dõi trạng thái, sắp xếp, luân chuyển, học viên vào lớp học
Quản lý học viên thuộc diện đặc biệt
Thống kê báo cáo chính sách ưu đãi học phí
Quản lý doanh thu đào tạo, ứng cọc, hoàn cọc, thu tiền, bảo lưu học phí
Báo cáo phân tích thống kê quá trình tham gia đào tạo của học viên

QUẢN LÝ LỚP HỌC

Quản lý thông tin cơ bản lớp học, trung tâm, chi nhánh
Hỗ trợ xếp lớp hàng loạt hoặc riêng lẻ theo nhu cầu, cấp độ học viên
Hỗ trợ sắp xếp giáo viên, lớp học theo nhu cầu và thời khóa biểu giảng dạy của giảng viên và học viên
Hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu theo mức độ sẵn sàng của phòng ốc, trang thiết bị đào tạo
Quản lý chuyên cần của học viên, quá trình, lịch sử của lớp học
Lưu trữ thông tin kết nối và báo cáo quá trình theo dõi học viên đến phụ huynh
Tập hợp, thống kê lưu trữ kết quả học, điểm kỷ năng và thi cuối khóa
Hoạch định và lập kế hoạch mở lớp mới theo cấp độ hiện tại của học viên
Theo dõi điểm danh, hủy buổi, các khóa ngoại khóa, tỷ lệ học viên tham gia

QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

Quản lý thông tin giáo viên
Quản lý thời gian đăng ký dạy, ngày nghỉ
Quản lý hợp đồng, thời lượng đứng lớp của giáo viên
Quản lý loại dạy học của giáo viên
Kiểm tra và xếp lịch dạy cho giáo viên
Tổng hợp tính công, tính lương cho giáo viên
Tổng hợp giờ dạy của giáo viên theo lớp, số giờ đã dạy, số giờ còn lại
Quản lý việc đăng ký các loại ngày nghỉ của giáo viên
Đăng ký chương trình dạy cho giáo viên
Quản lý Thời khóa biểu các lớp hợp tác giảng dạy bên ngoài trung tâm

QUẢN LÝ DU HỌC

Quản lý thông tin du học sinh tiềm năng
Theo dõi quá trình lịch sử tư vấn cho du học sinh
Theo dõi quá trình đào tạo trước du học (anh văn, văn hóa sở tại)
Quản lý quá trình thực thi hợp đồng du học và tư vấn du học
Quản lý doanh thu, thanh toán tạm ứng thực hiện thủ tục du học
Quản lý danh sách các nước liên kết du học
Quản lý chương trình đào tạo và danh sách các trường học liên kết
Quản lý đại lý liên kết và môi giới giới thiệu du học

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Quản lý thông tin doanh nghiệp
Quản lý lịch sử giao dịch với Trung tâm
Theo dõi nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp
Theo dõi tình hình thực hiện Hợp đồng Đào tạo
Quản lý Lộ trình/ lịch sử đào tạo cho các cán bộ của doanh nghiệp
Kiểm soát ngân sách/ chi phí đào tạo
Theo dõi các giao dịch thanh toán lớp học/ đào tạo
Ghi nhận các thông tin phản hồi từ doanh nghiệp
Theo dõi các chương trình chăm sóc hậu mãi sau đào tạo
Quản lý kế hoạch marketing đến các Doanh nghiệp

QUẢN LÝ KHO THIẾT BỊ

Quản lý thông tin thiết bị học phẩm
Quản lý thông tin đối tượng giao dịch học viên, giảng viên…
Quản lý tổng kho và các kho chi nhánh, trung tâm
Quản lý việc luân chuyển hàng hóa thiết bị, học phẩm giữa các kho
Quản lý quá trình giao dịch với các nhà cung cấp
Quản lý doanh thu thiết bị học phẩm
Theo dõi thống kê các giao dịch, mua bán, đổi trả, cho tặng, ký gửi
Báo cáo xuất – nhập – tồn, kiểm kê kho thiết bị học phẩm

E-LEARNING

Tích hợp và truy cập thông tin từ các hệ thống quản lý đào tạo
Liên kết với các diễn đàn, trang tin, social networks để tìm kiếm học viên
Xây dựng và quản lý kho tài liệu tri thức online
Xây dựng bộ đề thi (random), ngân hàng câu hỏi theo các tiêu chí chọn lựa
Xây dựng các khóa học và chương trình học online
Theo dõi quản lý quá trình đào tạo: đăng ký học, thi trực tuyến, điểm thi
Tăng cường tương tác online bởi các ứng dụng tích hợp xã hội, video call, chat nhóm, học theo nhóm
Tổ chức làm bài thi online, chấm bài online, điểm xếp hạng, …
Theo dõi lịch sử và quá trình đào tạo online của học viên

APP PORTAL4EDU

Xem tin tức sự kiện, đăng ký tư vấn, kiểm tra đầu vào của trung tâm tại trang home
Xem thông tin học viên tại trang MyClass gồm Lộ trình học tập, lớp học của tôi, xem sổ đầu bài, đăng ký nghỉ
Chức năng Hộp thư cá nhân bao gồm thông báo riêng (notification), feedback, nhu cầu học, chúc mừng sinh nhận, khen thưởng…
Theo dõi kết quả học tập và các thông báo mở lớp
Ghi nhận lịch sử phản hồi về các lớp học khóa học đến trung tâm
Xem ví của tôi phiếu thu, quà tặng, voucher, điểm tích lũy, thanh toán

Liên hệ với VnResource

Gửi liên hệ
0914004800