Giải pháp quản lý nhân sự dành cho ngành Sản xuất

 

Sản xuất là lĩnh vực đòi hỏi sử dụng một nguồn lực lao động rất lớn. Việc sử dụng và quản lý nhiều nguồn lao động yêu cầu mỗi doanh nghiệp phải đầu tư và phát triển hệ thống quản lý nhân sự hiệu quả. Một hệ thống có thể hỗ trợ xử lý công tác tính công (quản lý ca/kíp làm việc theo từng bộ phận/chức danh, quy trình phê duyệt ngày nghỉ/tăng ca theo nhiều cấp, báo cáo công tổng hợp,…) hay tính lương theo đặc thù ngành (lương 3P, lương sản phẩm, lương kinh doanh, lương theo hệ số công việc…). Chưa kể hệ thống quản lý nhân sự toàn diện là hệ thống phải hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các bài toán về phát triển nguồn lực, phát triển tổ chức như công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên…

Giải pháp Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu về chức năng phần mềm cho các doanh nghiệp thuộc khối ngành sản xuất như:

  • Hỗ trợ mô hình quản lý phức tạp, phân quyền theo nhiều phòng ban khác nhau.
  • Hỗ trợ nhiều nhóm chính sách nhân sự, kỳ công lương khác nhau, nhóm ca làm việc phức tạp,…
  • Hỗ trợ đầy đủ chức năng giải trình công: tự động nhắc thiếu in/out , phê duyệt thiếu giờ In/Out, Leave, Overtime… kết xuất báo cáo và kết quả công hoàn chỉnh.
  • Hỗ trợ tính lương linh động cho nhiều loại lương: Lương theo bậc, ngạch, Lương 3P, Lương sản phẩm, Lương kinh doanh, nhiều loại phụ cấp khác nhau.
  • Hỗ trợ giải pháp xử lý chấm công, tăng ca…. theo các tiêu chuẩn Audit (SA8000, BSCI…).
  • Quản lý nhà ăn (Canteen): Kiểm soát số lượng ăn thực tế; Hỗ trợ đăng ký loại phần ăn.
  • Quản lý thông tin cấp phát đồng phục của nhân viên, quản lý tồn kho đồng phục, thiết bị y tế…
  • Giải pháp hỗ trợ công tác hoạch định ngân sách, nguồn lực, đáp ứng mức độ tuyển dụng nhiều từ nguồn ứng viên bên ngoài và nội bộ.
  • Hỗ trợ mạnh các loại đánh giá BSC/KPI, OKR, OGSM.Hỗ trợ đào tạo và kế hoạch phát triển nhân viên, quản lý nhân tài.

Anh Nguyễn Huy Trung

"...Sau 6 tháng triển khai và đưa vào sử dụng thực tế từ tháng 07/2014, đến nay chúng tôi hài lòng với chất lượng giải pháp, lợi ích của phần mềm mang lại, dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhiệt tình và sự chuyên nghiệp của các bạn. Chúng tôi mong rằng các bạn tiếp tục không ngừng phát triển giải pháp phần mềm nhân sự tốt nhất này để tương xứng vai trò là một trong những đối tác phần mềm chiến lược của Honda Việt Nam.”   

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự - Honda Corp

TÍNH NĂNG CHÍNH VNRESOURCE HRM PRO

Liên hệ với VnResource

Gửi liên hệ
0914004800