CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH VNRESOURCE E-LEARNING PRO

CHI TIẾT TÍNH NĂNG VNRESOURCE E-LEARNING PRO

Quản lý chương trình đào tạo

 • Xây dựng chương trình đào tạo: Hệ thống hỗ trợ xây dựng không giới hạn cấp bậc danh mục khóa học, số lượng khóa học trong từng danh mục.
 • Cài đặt điều kiện hoàn thành khóa học.
 • Thiết lập tiêu chí ràng buộc hoạt động trong khóa.

Quản lý xây dựng khóa học

 • Cấu hình khóa học linh hoạt.
 • Hỗ trợ người dùng linh động trong xây dựng tài nguyên và các hoạt động trong khóa học bao gồm: Tài liệu bài giảng (file Word, Excel, PDF, SCORM, URL, Zip), Đề thi, Bài tập về nhà, Khảo sát lớp học, Diễn đàn lớp học, Lớp học trực tuyến…
 • Ghi danh học viên.
 • Tổ chức hoạt động trao đổi nhóm.

Quản lý lộ trình đào tạo

 • Lộ trình đào tạo theo vị trí: Thay đổi lộ trình đào tạo khi thay đổi vị trí.
 • Lộ trình đào tạo cá nhân.
 • Lộ trình đào tạo liên kết với các năng lực cần đạt.

Ngân hàng câu hỏi

 • Hỗ trợ đa dạng loại câu hỏi.
 • Cho phép nhập danh sách câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi một cách dễ dàng.
 • Các câu hỏi được sắp xếp theo từng danh mục cụ thể.

Quản lý tiến trình học tập

 • Học viên trực tiếp xem & tra cứu kết quả học tập: Điểm toàn khóa, số lượng khóa học hoàn thành/chưa hoàn thành, điểm thi, điểm bài tập về nhà,…
 • Theo dõi các hoạt động trong khóa thông qua lịch biểu, chuông thông báo hệ thống, email cá nhân…

Dashboard – Báo cáo

 • Dashboard được thể hiện khác nhau với mỗi vai trò người dùng: Học viên, Giảng viên, Quản lý đào tạo, Quản trị hệ thống.
 • Cho phép người dùng linh động tùy chỉnh trang Dashboard cá nhân để thể hiện các khối thông tin phù hợp.

Gamification

 • Cho phép người dùng linh động thiết kế nội dung bài giảng với Gamification trực tiếp trên hệ thống.
 • Các hoạt động thúc đẩy việc học tập của học viên:
  • Cấp giấy chứng chỉ
  • Trao tặng huy hiệu
  • Xếp hạng học viên

Kênh trao đổi / tương tác

 • Diễn đàn khóa học
 • Chat nhóm trong khóa học
 • Kết bạn và chat trực tuyến
 • Trang tin tức chia sẻ thông tin nội bộ
 • Thư viện điện tử

Tích hợp hệ thống khác

 • Tích hợp Users
 • Tích hợp khóa học
 • Tích hợp đề thi
 • Tích hợp kết quả đào tạo
 • Tích hợp lộ trình đào tạo
 • Tích hợp phòng ban – chức danh – chức vụ

Liên hệ với VnResource

Gửi liên hệ
0914004800