Trang chủ Tin chuyên ngành Tầm quan trọng của công nghệ trong việc quản trị nguồn nhân lực

Tầm quan trọng của công nghệ trong việc quản trị nguồn nhân lực

Các nghành nghề kinh doanh trên toàn cầu đã chứng kiến sự thay đổi rất lớn trong suốt 20 năm qua. Công nghệ đã làm thay đổi thế giới kinh doanh rất nhiều lần. Nhiều doanh nghiệp thậm chí không thể hoạt động mà không có sự hỗ trợ từ công nghệ. Tác động này được nhìn thấy trong gần như tất cả các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm ở lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, nơi mà công nghệ tiếp tục có một tác động đáng kể đến các hoạt động nhân sự.

Ứng dụng của công nghệ trong quản trị nhân sự

Quản trị nguồn lực là lĩnh vực mà các sự thay đổi trong công nghệ có tác động đến một cách mạnh mẽ. Công nghệ đã làm thay đổi vai trò của việc quản lý nguồn nhân lực đến một mức độ lớn hơn. Ngày càng có nhiều chức năng trong bộ phận nhân sự đang được thực hiện bằng cách tin học hóa để nâng cao hiệu quả quản trị. Công nghệ dựa trên nền tảng Website cũng đang được sử dụng rộng rãi đối với hầu hết các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên,…

Dựa vào những ý được đề cập ở trên về sự công nghệ hóa cho các hoạt động quản trị nguồn lực, các chuyên viên nhân sự sẽ có được nhiều thời gian hơn cho các vấn đề khác trong công việc của mình. Công nghệ sẽ giúp cho các tổ chức kinh doanh trong việc cải thiện được các phương pháp quản lý thời gian của bộ phận nhân sự của mình và sau đó nâng cao hiệu quả công việc.

Tác động của công nghệ lên các nhân viên nhân sự

Khi công nghệ thông tin thiết lập được chỗ đứng của nó trong bộ phận nguồn nhân sự, các chuyên viên nhân sự sẽ nắm bắt được các thông tin rõ ràng, minh bạch, và toàn diện hơn. Họ sẽ nhận biết được các khuynh hướng mới nhất trong hoạch định chính sách, các hoạt động tuyển dụng trong ngành. Ngoài ra, họ cần phải có các thông tin hiện hành về pháp luật và các quy định có liên quan bởi vì điều này giúp các chuyên viên nhân sự thể hiện được sự linh hoạt trong trường hợp có những thay đổi không  dự kiến trước. Hơn nữa, những đặc tính này sẽ làm tăng giá trị và sự đóng góp của bộ phận nhân sự cho tổ chức.

Vì vậy, để bắt kịp với sự thay đổi luật liên tục, thông tin phải luôn được cập nhật. Công nghệ đã cho phép các các công ty kết nối với internet để tương tác với các chuyên gia trong ngành. Nó đã giúp nhiều chuyên viên nhân sự trong việc thu thập thông tin mà họ cần phải duy trì để chứng minh các đặc tính mong muốn và khả năng. Những bằng chứng này cũng cho thấy công nghệ đã không chỉ cho phép các chuyên gia nguồn nhân lực để truy cập và phân phối thông tin mà còn có ảnh hưởng đến mong đến của họ.

(Bài viết bởi Priya Chetty, Project Guru)

Gửi liên hệ
0914004800