Trang chủ Tin chuyên ngành Hài lòng trong công việc không mang đến mong muốn cống hiến ở nhân viên

Hài lòng trong công việc không mang đến mong muốn cống hiến ở nhân viên

Theo thuyết hai nhân tố, Frederick Herzberg, ông cho rằng con người bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố: Yếu tố động lực và yếu tốt duy trì. Tuy nhiên, nhiều nhà quản trị nhầm lẫn rằng sự hài lòng của nhân viên có thể tăng động lực làm việc của họ.

 

Nhiều nhà quản lý nhầm lẫn rằng sự hài lòng của nhân viên có thể làm tăng động lực của họ. Theo thuyết hai nhân tố, hay còn gọi là thuyết động cơ – duy trì (motivator-hygiene theory) của Frederick Herzberg, ông cho rằng con người bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố: những yếu tố ảnh hưởng đến động lực và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực bao gồm công việc thử thách, sự công nhận và trách nhiệm. Các yếu tố duy trì bao gồm lương, phúc lợi, giám sát, điều kiện làm việc và các chế độ đi kèm,…

Hài lòng trong công việc không mang đến mong muốn cống hiến ở nhân viên

Yếu tố duy trì xác định mức độ hài lòng của một người với công việc và ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự duy trì của nhân viên. Nếu họ không được đáp ứng, họ dẫn đến sự không hài lòng công việc và khiến nhân viên tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nơi khác. Tuy nhiên, việc bổ sung các yếu tố duy trì nhiều hơn hoặc tốt hơn trên một đường cơ sở nhất định lại không có nghĩa là làm tăng sự hài lòng hoặc hiệu suất trong công việccủa nhân viên.

Yếu tố động lực ảnh hưởng đến cách một người thực hiện công việc. Khi một nhân viên được thúc đẩy, họ đầu tư nhiều hơn vào bản thân và cố gắng làm tốt hơn. Việc hài lòng không làm cho nhân viên làm việc chăm chỉ hơn. Ngoài ra, một nhân viên có thể có động lực cao nhưng không hài lòng với công việc. Họ có thể thấy công việc thú vị và đầy thử thách, nhưng nếu họ lo lắng quá nhiều về sự đảm bảo ở công việc hiện tại hoặc nghĩ rằng họ có thể được trả nhiều hơn ở một công ty khác, họ sẽ không hài lòng.

Cả hai yếu tố đều là những thành phần quan trọng chính yếu cho sự cống hiến ở một nhân viên Các yếu tố duy trì cơ bản phải được đáp ứng để đảm bảo sự hài lòng và giữ chânnhân viên. Một nhân viên cũng phải cảm thấy có động lực để thểhiện bản thân mình tốt hơn. Các yếu tố duy trì dễ xác định và cải thiện hơn. Các yếu tố động lực cụ thể khác nhau đối với mỗi nhân viên và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ người giám sát của nhân viên. Người quản lý cần phải hiểu điều gì thúc đẩy mỗi nhân viên của mình và tạo ra hoàn cảnh để họ có cơ hội thểhiện tốt nhất.

Bạn có đangcố gắng tăng hiệu suất bằng cách tập trung vào sự hài lòng công việc quá nhiều hay không? Một số động lực tốt nhất cho nhân viên của bạn là gì? Các nhà quản lý muốn đáp ứng nhu cầu của nhân viên để họ hài lòng với mức lương, giờ làm việc và mức độ linh hoạt của họ. Những yếu tố này ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên. Nhưng,sự hài lòng ảnh hưởng đến sự cống hiến của nhân viên như thế nào?

Một tình huống cụ thể:

Connie, cô là một nhân viên của dây chuyền lắp ráp, cô cảm thấyhài lòng với công việc của mình. Công việc của cô có nghĩa là việc làm ổn định. Cô cảm thấy hài lòng với mức lương của mình (ít nhất nó tốt hơn hầu hết các công việc mà cô có thể tìm thấy ởkhu vựccô sinh sống). Cô bắt đầu lúc 7:00 sáng và xuống kịp lúc để đón cô bé 7 tuổi đi học. Nó đáp ứng nhu cầu của cô ấy. Tuy nhiên, đối với Connie, đó chỉ là một công việc. Cô không thể nói rằng cô mong muốn được đi làm, và cô không thấy mình có động lực để thực hiện tốt nhất của mình.

Sự hài lòng và sự tương tác

Một nhân viên có thể hài lòng với công việc nhưng không mong muốn cống hiến nhiều cho công việc đó. Sự đầu tư của nhân viên cho công việc không chỉ là nằm ở lương và tính linh hoạt trong công việc. Sự hài lòng đó chỉ là sự thỏa mãn trong công việc, và mặc dù sự thỏa mãn nói chung là đủ để giữ chân nhân viên, nhưng nó không đủ để đảm bảo năng suất nhân viên sẽ tốt. Mặt khác, việc tương tác của nhân viên không thúc đẩy năng suất tăng lên.

Một nhân viên có tinh thần cống hiến là một nhân viên liên hệ sâu sắc và đầu tư vào công việc của họ. Tuy nhiên, các yếu tố thúc đẩy sự cống hiến của nhân viên khác với những yếu tố thúc đẩy sự hài lòng. Các yếu tố tác động đến sự tương tác bao gồm Ý nghĩa, Quyền tự chủ, Tăng trưởng, Tác động và Kết nối.

Hài lòng trong công việc không mang đến mong muốn cống hiến ở nhân viên

Sự hài lòng của nhân viên là nền tảng để họ tương tác và cống hiến nhiều hơn

Các tổ chức có nhân viên thực sự cống hiến hết mình có tỷ lệ giữ chân, năng suất, sự hài lòng của khách hàng, sự đổi mới và chất lượng cao hơn. Họ cũng đòi hỏi ít thời gian đào tạo hơn.

Sự hài lòng của nhân viên như chi phí đưa vào tối thiểu cần được đáp ứng để nhân viên có được mong muốn cống hiến hết mình.

 

Gửi liên hệ
0914004800