Trang chủ Tin chuyên ngành Hiệu Suất Làm Việc Của Bạn Đến Đâu?

Hiệu Suất Làm Việc Của Bạn Đến Đâu?

Nhân viên ‘A’ bước đến bàn làm việc của quản lý và hỏi công việc ngày hôm nay của mình.

Người quản lý cùng  nhân viên ‘A’ đến bờ sông và yêu cầu anh ta vượt qua con sông và đến bờ bên kia.

‘A’ đã hoàn thành công việc và báo cáo cho quản lý. Người quản lý cười và bảo: “TỐT”

Ngày hôm sau, nhân viên ‘B’ báo cáo cho cùng người quản lý và hỏi công việc của ngày hôm nay. Người quản lý đã giao giống nhiệm vụ trên cho người ‘B’

Nhân viên ‘B’ trước khi bắt đầu công việc đã thấy nhiên viên ‘C’ đang bị mắc kẹt giữa sông trong lúc bơi qua bờ bên kia. Anh ta nhận ra nhân viên ‘C’ có cùng nhiệm vụ với mình.

Nhân viên ‘B’ không những vượt qua bờ bên kia của con sông mà còn giúp đỡ nhân viên ‘C’ vượt qua sông.

Nhân viên ‘B’ báo cáo lại cho người quản lý và người quản lý cười và nói: “RẤT TỐT”

Ngày kế tiếp nhân viên ‘Q’ báo cáo cùng nhân viên quản lý và hỏi công việc trong ngày. Người quản lý cũng yêu cầu giống công việc trên.

Nhân viên ‘Q’ trước khi bắt đầu công việc, anh đã làm một số công việc tại nhà và nhận ra nhân viên ‘A’, ‘B’, ‘C’, cũng làm công việc này trước đó. Anh ta đến gặp họ và đã hiểu cách mà họ đã hoành thành công việc.

Anh ta nhận ra rằng cần phải sự hướng dẫn và đào tạo để làm công việc này.

Anh ta ngồi xuống và viết những điều cần làm khi băng qua sông, những lỗi thường mắc phải và cách thức để qua sông 1 cách hiệu quả và những thủ tục để qua sông 1 cách có hiệu quá và hiệu quả.

Sử dụng phương pháp anh ta đã viết ra những điều cần thiết, anh ta đã vượt qua con sông và báo cáo lại cho người quản lý kèm theo bản báo cáo và tài liệu huấn luyện.

Người quán lý nói với nhân viên ‘Q” anh đã làm hoành thành “XUẤT SẮC”

Ngày kế tiếp nhân viên ‘O’ cũng được giao nhiệm vu giống ở trên

Nhân viên ‘O’ đã xem lại tài liệu được ghi bởi nhân viên ‘Q’ và anh ta ngồi xuống suy nghĩ về toàn bộ quá trình công việc.

Anh ta nhận ra rằng công ty đã chi rất nhiều tiền để hoành thành công việc này. Anh ta quyết định không băng qua con sông, nhưng anh ta đã thiết kế và thực hiện một cây cầu bắt ngang qua con sông và trở về báo cáo lại cho quản lý: “Ông không cần phải phân công nhiệm vụ cho bất kỳ ai nữa”

Người quản lý cười và bảo: “RẤT NỔI BẬT, TÔI TỰ HÀO VỀ ANH”

Sự khác biệt giữa A, B, Q & O là gì?

Chúng ta đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trong cuộc sống

Hầu hết chúng ta đều hoành thành công việc theo đúng yêu cầu. Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc? Có lẽ hầu hết là có. Chúng ta thường thất vọng khi nhận ra rằng kết quả không đúng như chúng ta kỳ vọng.

Hãy so sánh chúng ta với nhân viên ‘B’, Gíup đỡ những người khác thường nâng cao kỹ năng của mình. Có một câu thành ngữ ‘Học đễ dạy và dạy để học’. Trong công ty, nhân viên ‘B’ đã chứng minh mình có kỹ năng nhiều hơn nhân viên ‘A’ vì một nhiệm vụ của công ty được hoàn thành.

Nhân viên ‘Q’ đã tạo nền tảng kiến thức cho cả đội. Nhiều hơn không có, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mà không nhìn lại lịch sử. Học hỏi từ sai lầm của người khác là cách tốt nhất để nâng cao hiệu quả. Kiến thức tạo ra cho đồng đội là sự giúp đỡ to lớn. Tái sử dụng có thể làm giảm chi phí bằng cách nâng cao hiệu suất làm việc. ‘Q’ đã thể hiện ‘kỹ  năng đồng đội’

Bây giờ tới lượt người nổi bật nhất, nhân viên ‘O’ đã làm một công việc không liên quan, anh ta đã tạo ra Tài sản cố định cho đội.

Nếu chúng ta để ý nhân viên B, Q và O đã chứng minh ‘làm việc nhóm’ ở trên và làm việc cá nhân, họ còn chứng minh một đặc tính vô giá được gọi là ‘SÁNG TẠO’

SÁNG TẠO có mặt ở khắp mọi nơi cho dù ở nơi làm việc hay trong cuộc sống. Nếu bạn có sáng tạo, bạn sẽ thành công. Sáng tạo là một một quá trình liên tục và không có điểm dừng. Bởi vì thành công của năm nay sẽ trở thành nhiệm vụ của năm sau. Chúng ta không thể sử dụng những câu chuyện thành công giống nhay hằng năm.

Câu chuyện này mang đến cho chúng ta hiểu rõ hơn về hiệu suất làm việc mà cần phải được lan truyền ít nhất là 6 – 12 tháng. Do đó hiệu suất phài cố định và trải đều.

Suy nghĩ ‘Out-of-box’ luôn luôn có giá trị cao cái mà mọi người nhìn vào đó. Sáng tạo, suy nghĩ Out-of-box và cam kết là bước đệm để thành công.

Sáng tạo suốt đời và suy nghĩ out-of-box.

Gửi liên hệ
0914004800