Trang chủ Tin dự án Bảo Việt Tokio Marine quản lý hiệu quả hơn bởi phần mềm quản lý nhân sự VnResource HRM Pro

Bảo Việt Tokio Marine quản lý hiệu quả hơn bởi phần mềm quản lý nhân sự VnResource HRM Pro

VnResource và Công ty TNHH Bảo Việt Tokio Marine đã chính thức  triển khai dự án Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự VnResouce HRM Pro với các phân hệ chấm công, tính lương, tuyển dụng, đào tạo,… tại trụ sở chính và các chi nhánh của Bảo Việt Tokio Marine.

Được thành lập năm 1996, Công ty TNHH Bảo Việt Tokio Marine (tên trước đây là Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam) là liên doanh bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Các đối tác tham gia liên doanh hiện nay là Bảo Việt – tập đoàn Bảo hiểm – Tài chính hàng đầu Việt Nam và Tokio Marine – tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản. Hiện tại, Bảo Việt Tokio Marine cung cấp các loại hình sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Với đặc thù của ngành bảo hiểm như thay đổi nhân sự khá lớn do đó công tác tuyển dụng rất được chú trọng, bên cạnh đó công tác đào tạo cũng là điểm đặc thù của ngành, các công ty bảo hiểm thường xuyên tổ chức các lớp, các khóa đào tạo ngằn và dài hạn, có hoặc không có kế hoạch trước, công việc điểm danh và theo dõi, kiểm tra kết quả học của học viên, tính hoa hồng,… Các bài toán đặc thù ngành không còn là vấn đề nan giải đối với Bảo Việt Tokio Marine sau khi triển khai và sử dụng phần mềm quản lý nhân sự VnResource HRM Pro.

Với tinh thần làm việc và hợp tác tốt, Hai bên tin rằng, việc áp dụng Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự VnResource HRM Pro vào công tác quản trị nhân sự tại Công ty Bảo Việt Tokio Marine sẽ cải thiện tốt các vần đề đặc thù ngành bảo hiểm của Bảo Việt Tokio Marine. Đồng thời hỗ trợ Bảo Việt Tokio Marine nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự bằng phần mềm quản lý nhân sự VnResource HRM Pro.

Gửi liên hệ
0914004800