Trang chủ Masan

Masan

“Để quản lý hoạt động hiệu quả, Tập đoàn Masan Resources có sự đầu tư khá lớn về CNTT. Bên cạnh việc sử dụng SAP cho việc hoạt động sản xuất và tài chính, Masan sử dụng giải pháp VnResource HRM Pro cho toàn bộ hoạt động quản trị nhân sự. Việc ứng dụng phần mềm nhân sự VnResource giúp chúng tôi xử lý chính xác và nhanh chóng toàn bộ công việc nhân sự khác phức tạp, đồng thời chúng tôi có công cụ mạnh để hoạch định, xây dựng và đào tạo phát huy năng lực cao của đội ngũ nhân viên. Qua nhiều năm sử dụng, chúng tôi rất hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của VnResource. ”

Ông Đặng Xuân Ngoan – Trưởng phòng Nhân sự 

Gửi liên hệ
0914004800