Giới thiệu chung

VnResource EBM Pro (Education business management) là giải pháp quản lý toàn diện quản lý một hay một chuỗi các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trường nghề,… VnResource EBM Pro được xây dựng, phát triển với mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong khâu quản lý, tiếp thị của các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục. VnResource EBM Pro còn là cầu nối quan trọng giữa nhà trường với giáo viên, học viên, phụ huynh và ngược lại. VnResource EBM Pro quản lý toàn bộ quy trình tiếp thị, chăm sóc và hỗ trợ học viên. Hỗ trợ phân tích khóa học, mở lớp, quản lý thời khóa biểu, sắp xếp phòng học, quản lý học viên, quản lý giáo viên, sắp xếp giờ dạy, chấm công giáo viên,…

VnResource EBM Pro được ứng dụng trong việc quản lý hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, nâng cao tính chuyên nghiệp của tổ chức với chi phí hợp lý.

Tính năng chính

Lập kế hoạch tuyển sinh & Quản lý thông tin học viên

 • Lập kế hoạch chiêu sinh cho các khóa, thời gian và ngân sách thực hiện, kế hoạch có hiệu lực khi chuyển lên cấp lãnh đạo xử lý và duyệt.
 • Ghi nhận thông tin phụ huynh học viên, thông tin liên hệ và quan hệ giữa các học viên trong cùng 1 hệ thống.
 • Tự động chuyển đổi trạng thái khi học viên đóng tiền, ghi nhận tiền vào lớp theo nhiều dạng khác nhau: đóng tiền, học miễn phí, học nợ phí, học theo hợp đồng,…

Quản lý & Phân tích mở lớp

 • Tạo lớp riêng lẻ theo nhu cầu học của học viên bao gồm: cấp độ, chi nhánh mở lớp, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lịch học, học phí tương ứng,…
 • Phân tích và mở lớp tự động theo chuổi, tùy theo chương trình học, level và module mà sẻ sinh ra nhiều lớp theo module.
 • Quản lý lớp, học viên, học viên học lại miễn phí, đưa giáo viên đứng lớp, kiểm tra và chọn phòng, sự kiện của lớp, hủy buổi học, điểm danh hàng ngày,,…
 • Cảnh báo SMS tự động khi lớp thay đổi lịch, hủy buổi học,…
 • Quản lý hủy lớp, lý do hủy, lịch sử thay đổi lịch, ngày hủy.

Quản lý Giáo viên & Đối tác

Quản lý Giáo viên

 • Quản lý thông tin giáo viên như tên, tên tài khoản, email, mã số thuế, ngày tham gia, dạy những trung tâm nào.
 • Theo dõi lịch sử đứng lớp của giáo viên, các loại ngày nghỉ, các hợp đồng đã ký.
 • Đăng ký và kiểm tra lịch trống cho giáo viên.
 • Quản lý bảng công để tính lương, xuất bảng công, tính các loại phụ cấp. Theo dõi tổng giờ dạy, số giờ còn lại của lớp.

Quản lý Đối tác

 • Quản lý thông tin, hợp đồng, các lần giao dịch.
 • Theo dõi lớp đã học, thu tiền theo hợp đồng.
 • Quản lý nhu cầu đào tạo, theo dõi lịch sử đào tạo.

Báo cáo & Thống kê

 • Báo cáo doanh thu hàng tháng, báo cáo cho 1 hoặc nhiều trung tâm cùng lúc, tổng hợp tiền theo từng khóa học.
 • Tính hoa hồng theo tỷ lệ cho tư vấn viên, tính doanh thu, quản lý doanh số cho tư vấn viên.
 • Quản lý hóa đơn VAT, xuất báo cáo danh sách các học viên có sử dụng hóa đơn, báo cáo các hóa đơn bị hủy đẻ trình lên BOD
 • Các loại báo cáo tổng hợp dùng cho các cấp BOD
 • Các loại báo cáo & thông kê theo học viên.
 • Các loại báo cáo & thống kê theo lớp học.
 • Các loại báo cáo thống kê theo giáo viên.
 • Báo cáo trạng thái gửi SMS.
 • Biểu dồ thể hiện các dữ liệu cần thiết cho BOD.

Quản lý thu chi & Hệ thống phân quyền

Quản lý thu chi

 • Thu tiền đặt cọc, xuất phiếu thu, quản lý phiếu thu theo số phiếu thu.
 • Đóng tiền vào lớp cho học viên, đóng trực tiếp hoặc dùng số tiền đã đặt cọc.
 • Bảo lưu học phí, chuyển phí giữa các học viên, học trước trả sau, quản lý công nợ.

Phân quyền hệ thống

 • Phân quyền theo từng màn hình, từng chức năng.
 • Phân quyền theo nhóm quyền, đưa người dùng vào nhóm quyền.
 • Quản lý theo các cấp, các bộ phận. chức năng phân quyền tùy biến, linh hoạt cho người dùng.

Tổ chức sự kiện & Cổng thông tin học viên

Tổ chức sự kiện

 • .Lên kế hoạch chiêu sinh và thực hiện chiến dịch marketing hiệu quả.
 • Tổ chức các sự kiện cho lớp đang được mở, các chương trình hội thảo, các hoạt động giã ngoại
 • Cho thuê phòng học, dụng cụ học tập, đưa giáo viên ra dạy ngoài trung tâm.

Cổng thông tin học viên

 • Xem thông tin cá nhân, theo dõi trạng thái đăng ký khóa học.
 • Xem kết quả bài test, kết quả học tập.
 • Theo dõi các khoản tiền đã đóng vào lớp, thời gian học còn lại.
 • Xem việc thay đổi lịch học, các khóa sắp mở.

Lợi ích của EBM VnResource

Các giai đoạn phát triển

Liên hệ với VnResource

Gửi liên hệ
0914004800