Giới thiệu chung

SuccessFactors là bộ sản phẩm do SAP cung cấp dựa trên điện toán đám mây nhằm quản lý các chức năng nhân sự khác nhau như liên kết kinh doanh, hiệu suất làm việc, tuyển dụng và hoạt động học tập cho tất cả các quy mô của các tổ chức trong hơn 60 ngành. Giải pháp SuccessFactors giúp xây dựng các tiêu chí đánh giá nhằm đào tạo và phát triển một đội ngũ nhân tài toàn diện cho công ty.

Tính năng chính

Workforce Planning

Đưa ra chiến lược hoạch định nguồn nhân lực để đạt được những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp ở hiện tại và cả trong tương lai. Giải pháp hoạch định nguồn nhân lực hỗ trợ các doanh nghiệp nhận diện những rủi ro và kĩ năng còn thiếu, bao quát những trường hợp có khả năng xảy ra cùng những mô hình chi phí dự đoán, tối ưu hóa kế hoạch tuyển dụng và phát triển chiến lược để thu hút và phát triển nhân tài.

Recruiting

Hỗ trợ chuyển đổi số công tác tuyển dụng, giúp chủ động và gia tăng hiệu quả của chiến lược thu hút nhân tài bằng giải pháp tuyển dụng hỗ trợ đầy đủ quy trình từ lúc hoạch định nguồn lực đến kết quả tuyển dụng của một ứng viên. Giải pháp chuyển đổi số hóa công tác tuyển dụng đầu vào giúp doanh nghiệp tìm, thu hút và tuyển dụng những ứng viên tài năng nhất thị trường nguồn lực.

Onboarding

Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số công tác tiếp nhận nhân viên mới để tăng cường sự tương tác giữa nhân viên với tổ chức, tốc độ hòa nhập vào tổ chức của nhân viên mới. Tất cả nhân viên cũ, nhân viên mới, cán bộ nhân sự… có thể tương tác với nhau trên phần mềm giúp việc số hóa công tác tiếp nhận nhân viên mới, chuyển đổi phòng ban, hoặc nghỉ việc  trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Learning

Giúp cải thiện kỹ năng của nhân viên, giảm thiểu rủi ro đi chệch lộ trình và tăng hiệu quả học tập với giải pháp Học tập hiện đại, toàn diện giúp tăng mức độ yêu thích, giảm độ phức tạp và chi phí.

Succession & Development

Quản lý nguồn nhân lực kế cận và phát triển tài năng cần thiết để cải thiện sức mạnh của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh, đồng thời cung cấp tầm nhìn và kế hoạch cho sự phát triển tương lai.
“Continuous development” và “career planning” sẽ giúp gia tăng sự gắn kết của nhân viên, giữ chân nhân tài, giúp nhân viên tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Performance & Goals

Ưu tiên đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên trong quá trình làm việc, nhờ đó nhân viên của doanh nghiệp có thể tự tin thực hiện công việc một cách tốt nhất. Giữ định hướng của nhân viên gắn liền mục tiêu kinh doanh của công ty, giúp nhân viên cải thiện với “coaching” và “feedback” thường xuyên, đo lường một cách chính xác giá trị và ảnh hưởng mà nhân viên mang lại.

Integration of SAP SuccessFactors & VnResource HRM Pro

Sự tích hợp giữa SAP SuccessFactors và VnResource HRM Pro – Core Payroll cung cấp một giải pháp toàn diện, giúp các doanh nghiệp có được giải pháp quản trị nhân sự toàn diện và hiện đại, từ công tác quản ly nhân sự, chấm công, tính lương kết hợp với việc quản trị nguồn nhân lực và quản trị nhân tài hiệu quả.

Lợi ích của SAP SuccessFactors HCM

Các giai đoạn phát triển

Liên hệ với VnResource

Gửi liên hệ
0914004800