Trang chủ Tin dự án Công ty Chứng Khoán Bản Việt chính thức áp dụng giải pháp VnResource HRM Pro vào công tác quản lý nhân sự

Công ty Chứng Khoán Bản Việt chính thức áp dụng giải pháp VnResource HRM Pro vào công tác quản lý nhân sự

Ngày 09/04/2015.

Công ty VnResource và Công ty Chứng Khoán Bản Việt (VietCapital) đã chính thức kick-off dự án triển khai dự án Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự VnResouce HRM Pro tại VietCapital.

Công ty VietCapital là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam.
Với thời gian triển khai khoảng 04 tháng. Hai bên tin rằng, việc áp dụng Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự VnResource

HRM Pro vào công tác quản trị nhân sự tại Công ty VietCapital sẽ cải tiến quy trình quản lý nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động của VietCapital trong thời gian tới.

Gửi liên hệ
0914004800