Home Project news Mirae Asset Prévoir (Map Life) triển khai Phần mềm Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro

Mirae Asset Prévoir (Map Life) triển khai Phần mềm Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro

Ngày 29/05/2020, Công ty Mirae Asset Prévoir (Map Life) và VnResource đã chính thức khởi động hợp tác tại dự án triển khai Phần mềm Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro.

Mirae Asset Prévoir (Map Life) là sự kết hợp giữa Công ty bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset (Hàn Quốc) và Tập đoàn Prévoir (Pháp), hiện là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, cung cấp tập hợp các giải pháp tài chính toàn diện và bền vững cho khách hàng và đối tác chiến lược, hoạt động trên nền tảng kênh phân phối đa dạng, bao gồm: Liên kết ngân hàng; Liên kết các định chế tài chính phi ngân hàng; Tổ chức doanh nghiệp: cung cấp các giải pháp tài chính gia tăng giá trị cho doanh nghiệp; Cung cấp dịch vụ, sản phẩm thông qua các tổ chức trung gian làm dịch vụ bảo hiểm.

Đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển thị trường, Maplife đang dần có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nhằm duy trì, phát triển đội ngũ nhân viên để chuẩn bị cho những giai đoạn phát triển phía trước, Map Life đã cho đầu tư công nghệ cho công tác quản lý nhân sự thông qua phần mềm Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro.

Thời gian gần 15 năm có mặt trên thị trường Việt Nam, Map Life đã xây dựng cho mình đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính, bảo hiểm chuyên nghiệp, đầu tư công nghệ kỹ thuật số, đa dạng kênh phân phối để sẵn sàng nắm bắt cơ hội thị trường, tạo nên những thay đổi bức phá. Tin rằng, với sự đồng hành của VnResource, Map Life sẽ nhanh chóng đạt được những thành công mới và phát triển lớn mạnh hơn nữa, nhất là khi sở hữu và duy trì đội ngũ nhân sự tài năng cùng thị trường rộng lớn, đầy tiêm năng cho lĩnh vực bảo hiểm như Việt Nam.
Send the contact
0914.004.800