Trang chủ Tin dự án Lễ nghiệm thu dự án HRM Pro giữa Honda Vietnam và Vnresource

Lễ nghiệm thu dự án HRM Pro giữa Honda Vietnam và Vnresource

Ngày 06/04/2016, VnResource và Honda Việt Nam đã tổ chức một buổi lễ cho dự án thực hiện VnResource HRM Pro tại Honda Việt Nam. Ý nghĩa của buổi lễ này là để nghiệm thu cho hai trong ba giai đoạn mà VnResource đang hợp tác cùng Honda, hệ thống quản lí nhân sự và tính lương. Giai đoạn đầu tiên đã được đi vào hoạt động từ tháng 7, 2014.

Nhân viên Vnresource và Honda Vietnam chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Mục đích của buổi lễ nghiệm thu không nhằm kết thúc dự án, mà để mở ra một giai đoạn đoạn mới cho việc hỗ trợ Honda Viêt Nam với HRM Pro cùng tất cả các chức năng phục vị quản trị nhân sự. Phần mềm không hoạt động chỉ trong một thời gian ngắn, mà sẽ xuyên suốt quá trình hoạt động của Honda Việt Nam.

 

Gửi liên hệ
0914004800