Trang chủ Tin dự án Tổ hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) chuyển đổi số toàn diện Công tác Quản trị Nhân Sự bằng Giải pháp VnResource HRM Pro version 9.0

Tổ hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) chuyển đổi số toàn diện Công tác Quản trị Nhân Sự bằng Giải pháp VnResource HRM Pro version 9.0

Tổ hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) chuyển đổi số toàn diện Công tác Quản trị Nhân Sự với dự án nâng cấp và triển khai hầu hết các phân hệ của Giải pháp VnResource HRM Pro version 9.0

NSRP được đầu tư hơn 9 tỷ USD, là một trong những dự án kinh tế trọng điểm của VN, với sự liên doanh và điều hành bởi Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait, Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản. Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản, cùng với chính phủ Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) làm đại diện.

NSRP có hơn 1500 nhân viên chính thức, với hàng vài trăm nhân sự cao cấp tuyển dụng từ nhiều quốc gia trên thế giới cũng như từ nhân sự của các tập đoàn quốc tế trong liên doanh. Do vậy, chính sách nhân sự của NSRP vừa tuân thủ theo luật Việt Nam, vừa hỗ trợ theo luật của nhiều quốc gia của nhân viên. Tất cả những điều này tạo ra một môi trường làm việc quốc tế, vừa tập hợp hầu hết sự phức tạp trong bài toán quản trị nhân sự, phúc lợi, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên

Năm 2015, bằng dự án do IBM thực hiện tư vấn triển khai, NSRP đã golive thành công giải pháp VnResource HRM Pro cho các phân hệ: hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương, bảo hiểm, thuế… tích hợp với hệ thống SAP, Window AD, MS SharePoint và chuyển lương trực tiếp qua ngân hàng…

Nay, NSRP nâng cấp giải pháp và đầu tư thêm toàn bộ tính năng các phân hệ: Tuyển dụng thu hút nhân tài (Talent Acquisition), Đào tạo & Học trực tuyến (Training & E-Learning), Đánh giá (Performance Management), Phát triển cá nhân và Quản trị nhân tài (Talent Management)… nhằm thực hiện chuyển đổi số toàn diện Công tác Quản trị Nhân Sự để đạt hiệu quả cao nhất.

Thông qua việc đánh giá “phương pháp triển khai Online hiệu quả” trong thời kỳ Covid của VnResource, NSRP đã mạnh dạn đầu tư triển khai dự án để golive sớm và đảm bảo hiệu quả tính hiệu quả của công tác quản trị nhân sự, thực thi tốt hơn quy trình tuyển dụng online, đánh giá online, đào tạo và học online (eLearning), phát triển nhân tài, gia tăng trải nghiệm của nhân viên, sự tương tác giữa nhân viên với đồng nghiệp với các cấp trong thời đại số thời Covid.

Gửi liên hệ
0914004800