Trang chủ Hoạt động VnResource VnResource tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024

VnResource tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024

Chiều ngày 19/3/2024, tại trụ sở của Công ty Cổ phần Tài Nguyên Tri Thức Việt Năng (VnResource), Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã được tổ chức thành công. Đại hội đã báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và biểu quyết thông qua các nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024.

Đại hội có sự tham dự của đại diện Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của VnResource:

  • Ông Lữ Thành Long – Chủ tịch HĐQT
  • Ông Thái Bình Qúy – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  • Bà Nguyễn Thị Ngoan – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính
  • Ông Lê Hồng Quang – Thành viên HĐQT
  • Ông Lê Hồng Phúc – Thành viên HĐQT độc lập

Cùng các cổ đông trong và ngoài VnResource.

 

Các cổ đông tham gia đại hội

Đúng 14:00 chương trình đại hội bắt đầu với nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

Ông Dương Quang Tú – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

Ông Thái Bình Quý – Tổng giám đốc & Thành viên HĐQT VnResource báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Ông Lữ Thành Long – Chủ tịch HĐQT VnResource giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Bà Huỳnh Thị Thùy Trang – Trưởng ban thư ký Đại hội lên đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tịch Lữ Thành Long điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua các vấn đề mà Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đưa ra với tỷ lệ 100% đồng ý, không ai có ý kiến phản đối cũng như có ý kiến khác.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% các cổ đông đồng ý biểu quyết với các vấn đề mà Đoàn Chủ tọa đưa ra.

Gửi liên hệ
0914004800