Nagomi Academy chính thức vận hành VnResource EBM Pro trong công tác quản lý đào tạo

Ngày 3/11/2017, VnResource và Nagomi Academy đã chính thức nghiệm thu dự án Phần Mềm Quản Lý Đào tạo VnResouce EBM Pro sau gần 2 tháng triển khai trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Read more...

Truyền thông Đất Việt VAC chuẩn hóa hệ thống nhân sự bằng Giải pháp VnResource HRM Pro

Ngày 28/11/2017, Công ty cổ phần quảng cáo Đất Việt (gọi tắt là Đất Việt VAC) đã chính thức khởi động dự án Triển khai Giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân sự VnResource HRM Pro.

Read more...

Marico nâng cao hiệu quả quản lý Nhân sự bằng Giải pháp Phần mềm Quản lý Nhân sự VnResource HRM Pro

Ngày 26/08/2017 dự án Triển khai Hệ thống quản trị Nguồn lực doanh nghiệp VnResource HRM Pro cho Maricođã chính thức nghiệm thu sau hơn 2 tháng triển khai trước khi đưa vào vận hành thực tế.

Read more...

VnResource thành công nghiệm thu dự án HRM Pro tại Goldbell Việt Nam

Ngày 21/07/2017 công ty VnResource và công ty TNHH Goldbell Enquiment Việt Nam (gọi tắt là GEVN) đã chính thức nghiệm thu dự án triển khai Phần mềm Quản lý Nhân sự HRM Pro sau hơn 4 tháng triển khai trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Read more...

VnResource triển khai thành công giải pháp HRM Pro tại Tập đoàn XNK Liên Thái Bình Dương

Ngày 12/09/2017 Tập đoàn XNK Liên Thái Bình Dương (gọi tắt là IPP) đã chính thức khởi động dự án Triển khai Giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân sự VnResource HRM Pro.

Read more...

Atlanta chính thức vận hành VnResource EBM Pro trong công tác quản lý đào tạo

Ngày 14/09/2017, VnResource và Atlantađã chính thức nghiệm thu dự án Phần Mềm Quản Lý Đào tạo VnResouce EBM Pro sau gần 2 tháng triển khai trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Read more...

Nghiệm thu thành công Giải pháp VnResource HRM Pro tại Thai Corp

Ngày 18/08/2017 dự án triển khai hệ thống Quản trị Nguồn lực VnResource HRM Pro cho Thai Corp đã chính thức nghiệm thu sau 2 tháng vận hành thực tế thay cho hệ thống cũ (quản lý, tính toán và chi trả thực tế trên kết quả của HRM).

Read more...

Contact Us

 • Consulting
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hotline: 0936 303 303
 •  

 • Customer Services
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hotline: 0948 274 088
 •  

 • BOD & Feedback
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • (84) 949 288 877
 •