Giải Thưởng

“Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2014”

VnResource giành giải thưởng cho “ sản phẩm phần mềm thành công” ở cuộc thi Nhân Tài Đất Việt 2014

VTV2 - 7 Ngày Công Nghệ - Phóng sự về phần mềm quản lý nhân sự VnResource HRM Pro

“Giải thưởng Trí Tuệ Việt Nam 2005”

VnResource giành giải thưởng “sản phẩm phần mềm” ở cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam 2005

 

 

Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!

 • Phòng Tư Vấn Giải Pháp
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hotline: 0936 303 303
 •  

 • Hỗ Trợ Khách Hàng
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hotline: 0948 274 088
 •  

 • BGĐ & Than Phiền Chất Lượng
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • (84) 949 288 877
 •