TÍNH NĂNG CHÍNH VNRESOURCE HRM PRO

CHI TIẾT TÍNH NĂNG VNRESOURCE HRM PRO

Kế hoạch Nhân sự – Tuyển dụng

Tính năng hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm hơn 50% số giờ làm việc trong công tác của bộ phận Tuyển dụng, tự động hóa toàn bộ quy trình từ việc lập Kế hoạch & Yêu cầu tuyển dụng đến quản lý quy trình phỏng vấn, tự động gửi Email mời phỏng vấn, ứng viên trúng tuyển hoặc không trúng tuyển. Cùng tiện ích nhắc nhở công việc, phần mềm có thể kiểm soát danh sách đen để tránh tuyển dụng hồ sơ ứng viên không phù hợp. Tích hợp trang tuyển dụng trực tuyến với quy trình khép kín tự động lấy hồ sơ ứng viên.

Thông tin nhân sự - Sơ đồ tổ chức

Tính năng quản lý toàn bộ thông tin cá nhân, lịch sử làm việc từ trước, trong và sau quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Thiết lập cơ cấu tổ chức phòng ban, tự động tạo cây sơ đồ tổ chức nhân sự & phòng ban dựa trên sự biến động và thăng tiến của nhân sự. Tiện ích tự động nhắc nhở các công việc liên quan đến Nhân sự: HĐLĐ, GPLĐ, VISA & Thử việc hết hạn, đến kỳ tăng lương, sinh nhật, nghỉ thai sản… Phân tích và thống kê các thông tin để giúp Ban Lãnh Đạo có cơ sở ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

Quản lý chấm công

Tính năng hỗ trợ tự động tải dữ liệu giờ vào – giờ ra từ các nguồn máy chấm công, GPS bằng điện thoại thông minh, kiểm soát tốt ngày phép, thời gian tăng ca với giờ thực tế giúp tiết kiệm từ 5%-10% các khoản chi phí không hợp lý từ tăng ca, giờ công làm việc. Bên cạnh đó, tiết kiệm 50% thời gian cho công việc quản lý chấm công cho các bộ phận liên quan, cung cấp báo cáo phân tích giờ làm việc, tăng ca, phép, thời gian chờ… cho từng bộ phận hoặc tất cả nhân viên. Hạn chế gần như bằng không với việc sử dụng giấy tờ hoặc làm thủ công.

Tính lương - Phụ cấp

Dự báo ngân sách lương, tự động tính lương chính xác theo các chế độ lương thời gian, lương kinh doanh, lương khoán, lương sản phẩm, lương dành cho người nước ngoài… Back-pay dựa trên sự thay đổi lương, tự động tính Thuế TNCN và xuất báo cáo theo luật định với quy trình khép kín mà không phải dùng thủ công, nhằm tiết kiệm hơn 50% số giờ công tác tính lương. Hệ thống cung cấp tiện ích so sánh lương hằng tháng / kì đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bên cạnh đó, dữ liệu từng nhân sự được bảo mật dựa trên chính sách phân quyền và mã hóa dữ liệu, nâng cao tính toàn vẹn thông tin.

Quản lý đào tạo

Công cụ phân tích nhu cầu đào tạo theo đúng khóa đào tạo và đúng đối tượng nhân sự, lập kế hoạch và yêu cầu đào tạo, quản lý lớp học về lịch trình, chi phí, kết quả và cam kết sau đào tạo. Thiết lập ngân hàng câu hỏi và kiểm tra trực tuyến. Đảm bảo công tác quản lý đào tạo hiệu quả và chuyên nghiệp.

Quản lý đánh giá – KPIs | BSC

Quy trình tự động quản trị hiệu suất trong quá trình làm việc, hệ thống xác lập bộ tiêu chí đánh giá trực tuyến theo nhiều hình thức đánh giá đa cấp, đánh giá KPIs, đánh giá 360°, tính thu nhập dựa trên kết quả đánh giá, kế hoạch phát triển cá nhân dựa trên bộ tiêu chí năng lực… Tự động nhắc nhở toàn bộ công việc đánh giá giúp mỗi người nhân viên, từ quản lý đến lãnh đạo có thể tiết kiệm hơn 8 giờ trong thời kì đánh giá, đối với người làm nhân sự tiết kiệm hơn 16 giờ / tháng.

Portal – Self service

Hệ thống cổng thông tin dành cho nhân viên và lãnh đạo: Portal (Self-service) tương thích với nền tảng Web-base và Mobile-App (IOS & Android). Tính năng hỗ trợ xem thông tin cá nhân, người phụ thuộc, kiểm tra phép năm, nhật ký nghỉ phép / tăng ca / công tác, xem phiếu lương hàng tháng… Đăng ký / phê duyệt ngày nghỉ / tăng ca / công tác, chấm công tiện lợi bằng GPS. Kết nối toàn bộ nhân viên thông qua mục tin tức, thư viện tài liệu, tặng điểm để thống kê định kì trong công tác phúc lợi của tổ chức.

Báo cáo động - BI

Ngoài các báo cáo chuẩn hệ thống đã cung cấp, công cụ cho phép thiết lập báo cáo động theo bất kì tiêu chí có liên quan đến dữ liệu trong hệ thống.

Tích hợp cùng các hệ thống khác

VnResource có thể tích hợp cùng các hệ thống quản lý doanh nghiệp khác trong tổ chức để tạo thành hệ sinh thái quản lý hoàn chỉnh cho doanh nghiệp: SAP, Oracle, Microsoft Dynamic/365, Workday, Success Factors,…

Liên hệ với VnResource

Gửi liên hệ
0914.805.088