Phân biệt giữa Quản trị (Administration) và Quản lý (Management)

Hầu hết mọi người đều hiểu quản trị và quản lý theo nghĩa gần giống nhau. Hiện vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn nào để phân biệt hai thuật ngữ trên, tuy nhiên, mỗi chức năng trên đều đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của một tổ chức.

Quản trị chức năng là thành lập các mục tiêu, chính sách quan trọng của các tổ chức. Còn Quản lý được hiểu là hành động hoặc chức năng của việc đưa vào thực hành các chính sách, kế hoạch đã được quyết định thực hiện bởi người quản trị.

loi-ich-va-han-che-cua-outsoursing-thue-ngoai-nhan-su

–         Quản trị có chức năng quyết định, trong khi quản lý có chức năng chấp hành thực hiện các quyết định đó.

–         Quản trị là cấp cao nhất, trong khi quản lý là một hoạt động cấp trung. Quản lý bao gồm một nhóm người có kỹ năng chuyên môn để thực hiện các mục tiêu của tổ chức.

–         Quản trị thường được tìm thấy trong các cơ quan chính phủ, quân sự, tôn giáo và các tổ chức giáo dục. Quản lý được sử dụng bởi các doanh nghiệp kinh doanh. Các quyết định của một nhà quản trị được định hình bởi công luận, chính sách của chính phủ, và các yếu tố xã hội và tôn giáo. Trong khi quản lý được hình thành bởi các giá trị, các ý kiến ​​và niềm tin của người quản lý.

–         Trong quản trị chức năng lập kế hoạch là yếu tố quan trọng, trong khi đó, quản lý nó liên quan đến chức năng thúc đẩy và kiểm soát. Các yếu tố cho người quản trị người ta cần những phẩm chất hành chính, tầm nhìn, chứ không phải là những phẩm chất kỹ thuật. Trong khi một người quản lý cần khả năng kỹ thuật và khả năng quản lý mối quan hệ của con người.

–         Quản trị thường xử lý các khía cạnh kinh doanh, chẳng hạn như tài chính. Nó có thể được định nghĩa là một hệ thống các tổ chức có hiệu quả con người và nguồn lực, để làm cho họ theo đuổi thành công và đạt được các mục tiêu chung. Quản trị phải kết hợp cả hai lãnh đạo và tầm nhìn.

–         Quản lý thực sự là một tập hợp con của quản trị, trong đó có liên quan đến các khía cạnh kỹ thuật và các hoạt động của một tổ chức. Nó khác với công việc điều hành hoặc chiến lược. Quản trị là người quản lý phía trên và thực hiện kiểm soát tài chính và giấy phép của một tổ chức.

–           Do đó, chúng ta có thể thấy rằng hai thuật ngữ này khác biệt với nhau, mỗi thuật ngữ có những tính năng riêng của nó. Cả hai chức năng này đều quan trọng, theo đó là sự phát triển của một tổ chức.

Tóm tắt:

  1. Quản lý là hành động hoặc chức năng đưa vào thực tiễn các chính sách và kế hoạch do quản trị quyết định.
  2. Chức năng của quản trị là ra quyết định, chức năng của quản lý là điều hành.
  3. Quản trị đưa ra các quyết định quan trọng của toàn bộ doanh nghiệp, trong khi quản lý đưa ra các quyết định trong giới hạn của công việc do người quản trị thiết lập.
Summary
Phân biệt giữa Quản trị (Administration) và Quản lý (Management)
Article Name
Phân biệt giữa Quản trị (Administration) và Quản lý (Management)
Description
Hầu hết mọi người đều hiểu quản trị và quản lý theo nghĩa gần giống nhau. Hiện vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn nào để phân biệt hai thuật ngữ trên, tuy nhiê, mỗi chức năng trên đều đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của một tổ chức.
Author
Publisher Name
VnResource
Publisher Logo
Read previous post:
Các tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng cơ bản nhất

Đánh giá nhân viên là khâu kiểm tra, giám sát quy trình, năng lực làm việc của nhân viên dựa...